Browsing by Subject Quy hoạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 310665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hằng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2017)

 • Phân tích, chỉ rõ đặc điểm của cây chè và kết quả phát triển cây chè ở Nghệ An. Phân tích được thực trạng công tác phát triển cây chè, đặc biệt là ở công tác quy hoạch. Đánh giá thực trạng, nêu những tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân cụ thể của các hạn chế trong công tác quy hoạch phát triển cây chè. Đề xuất quy hoạch phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến ...

 • 000000253334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Hưng;  Advisor : Nguyễn Nam Quân (2010)

 • Giới thiệu chung về quá trình phát triển của các thế hệ mạng di động mặt đất và các đặc tính cơ bản của các công nghệ hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Các đặc tính cơ bản trong mạng di động sử dụng công nghệ WCDMA. Nghiên cứu phương pháp tính toán dung lượng và vùng phủ của hệ thống mạng sử dụng công nghệ WCDMA, lựa chọn thông số phù hợp với điều kiện từng khu vực.&#x...

 • 000000254995.PDF.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Công nghệ di động thế hệ 3 W-CDMA. Các giải pháp kỹ thuật trong W-CDMA. Phương pháp quy hoạch mạng vô tuyến UMTS 3G. Quy hoạch vô tuyến UMTS 3G mạng Vinaphone khu vực Thành phố Đà Nẵng

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Phan Văn Thuận (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng năng lực đào tạo nghề, quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 -2020. Kiến nghị đưa ra: cần tăng ngân sách đầu tư cho đào tạo nghề, có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh; ban hành các chính sách miễn giảm học phí học nghề và giải quyết việc làm cho đối tượng chính sách;&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Lam Sơn;  Advisor : Nguyễn Hoàng Hải (2011)

 • Trình bày tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS. Công nghệ đa truy nhập của WCDMA. Giao diện vô tuyến của WCDMA UMTS. Truy nhập gói tốc độ cao.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chansamay, Bounthene;  Advisor : Trần Đình Long (2008)

 • Trình bày nội dung quy hoạch phát triển lưới điện và vấn đề đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá độ tin cậy của lưới điện. Phương pháp và mô hình dự báo phụ tải điện. Độ tin cậy của số liệu dự báo. Ảnh hưởng của cấu trúc lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện.

 • 000000253287.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào ngọc Thùy;  Advisor : Đỗ Trọng Tuấn (2010)

 • Giới thiệu chung về hệ thống di động UMTS. Quy hoạch và quy trình tối ưu hóa vô tuyến mạng UMTS.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Trung;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lam (2011)

 • Trình bày tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS. Tổng quan công nghệ truy nhập WCDMA. Quy hoạch mạng vô tuyến 3G WCDMA. Quy hoạch mạng 3G Viettel tại Hà Nội.