Browsing by Subject Sóng siêu âm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 000000297127-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Trịnh Quang Đức (2016)

 • Giới thiệu về kỹ thuật tạo ảnh siêu âm, tia siêu âm hội tụ và siêu âm phẳng, sự ảnh hưởng của hình thái siêu âm tới chất lượng hình ảnh. Tổng quan về trường siêu âm hội tụ. Xây dựng thuật toán mô phỏng trường siêu âm.

 • 133953.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : -;  Advisor : Nguyễn Hải Hà (2004)

 • Hệ thống xử lý ảnh,ma trận ảnh,mức xám tổng quan về hệ thống tạo ảnh siêu âm,tính chất vật lý của sóng siêu âm,hệ thống tạo ảnh,chất lượng ảnh siêu âm mode B.Xử lý ảnh siêu âm và các giải pháp giảm nhiễu đốm ảnh siêu âm mode B bằng máy tính.Xây dựng chương trình giảm nhiễu đốm,cải thiện ảnh mode B dùng bộ lọc homomosphic wiener

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2006)

 • Giới thiệu cơ sở vật lý của sóng siêu âm, các loại siêu âm chẩn đoán và ứng dụng trong y tế, siêu âm 3D.