Browsing by Subject Sản xuất

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 117
 • 104797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Sơn;  Advisor : Nguyễn Danh Nguyên (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về Hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn); phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng. Đánh giá hiện trạng sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất của phân xưởng gỗ theo quan điểm Lean.

 • 000000253305.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Hồng;  Advisor : Hà Văn Thuyết (2010)

 • Trình bày đặc điểm của dứa nguyên liệu, quy trình sản xuất mứt dứa, đặc điểm của sản xuất mứt dứa, tình hình sản xuất và nghiên cứu mứt dứa trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả khảo sát nguyên liệu dứa, nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng mứt dứa trong và mứt dứa nhuyễn, thiết lập quy trình công nghế&#...

 • 000000255293.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Phượng;  Advisor : Trần Văn Địch (2012)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp tổ chức sản xuất cơ khí. Tổ chức lao động trong các nhà máy cơ khí. Phương pháp tổ chức các hoạt động sản xuất trong các nhà máy cơ khí. Kế hoạch phát triển kinh tế - kỹ thuật của nhà máy.

 • 000000273594.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Tuấn Anh;  Advisor : Lương Hồng Nga (2014)

 • Tổng quan về ngô, tình hình sản xuất và tiêu thụ ngô trên thế giới và ở Việt Nam, tinh bột ngô, quy trình sản xuất tinh bột ngô. Lựa chọn giống ngô để nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình sản xuất tinh bột ngô.

 • 000000296505-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Hạnh;  Advisor : Lê Quang Diễn (2015)

 • Khái quát về công nghệ tẩy trắng bột xenlulozơ, tẩy trắng dioxit clo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân tích tính chất của bột xenlulozơ chưa tẩy trắng từ rơm rạ; xây dựng các phương pháp nâng cao chất lượng xenlulozơ từ rơm rạ; nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tẩy trắng xenlulozơ bằng dioxit clok nghiên cấu xác lập chế độ công nghệ làm giàu xenlulozơ.