Browsing by Subject Tài chính doanh nghiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 81
  • 128709.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lã Thị Thanh Thuỷ;  Advisor : Trần Trọng Phúc (2004)

  • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định tài chính doanh nghiệp. thực trạng và hoạch định tài chính tại cảng Hải Phòng