Browsing by Subject Tải điện

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000296582-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Lã Minh Khánh (2015)

 • Tổng quan về khả năng tải của lưới điện và vấn đề bảo đảm giới hạn ổn định cho lưới truyền tải điện Việt Nam. Nghiên cứu các chỉ tiêu, biện pháp để đánh giá, nâng cao giới hạn khả năng tải của hệ thống điện theo điều kiện ổn định tĩnh. Ưng dụng đánh giá khả năng tải theo điều kiện ổn định cho lưới điện 500kv Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Anouphanh Simmachanthavong;  Advisor : Trần Văn Tớp (2008)

 • Tổng quan về điện trường dưới các đường dây tải điện cao áp và ảnh hưởng. Tính toán điện trường dưới các đường dây tải điện bằng phương pháp giải tích. Phương pháp mô phỏng số tính toán điện trường dưới đường dây 230 KV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Ngọc Hùng;  Advisor : Trần Đình Long (2006)

 • Trình bày một số thông số đặc trưng cho độ tin cậy của hệ thống cung cấp điện. Sử dụng mô hình luồng cực đại để đánh giá năng lực tải của lưới điện. Bài toán độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao năng lực tải của lưới điện bằng thuật toán mở rộng các lát cắt hẹp. Tính toán kỳ vọng thiếu hụt điện năng trong quan hệ với năng lực tải của lưới điện và các phương pháp nâng cao ...