Browsing by Subject Thái Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 271149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thế Dũng;  Advisor : Nguyễn, Văn Long (2012)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận và quy định về công chức, những vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phân tích thực trạng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tỉnh...

 • 240983.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Kim Lý;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Tài (2012)

 • Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.

 • 000000296446-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đăng Trịnh;  Advisor : Trần Bách (2015)

 • Tổng quan lưới phân phối trung áp tỉnh Thái Bình và nhu cầu cấp thiết cần nâng điện áp. Phương pháp tính toán kinh tế - kỹ thuật lưới điện. Tính toán và so sánh lưới điện 10KV và 22KV trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Kết quả thu được vủa việc chuyển đổi lưới điện 10Kv lên lưới 22Kv.

 • 296507.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ, Mạnh Hùng;  Advisor : Nguyễn, Ngọc Điện (2015)

 • Luận văn nghiên cứu phân tích vấn đề quản trị nguồn nhân lực ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình, đánh giá được thực trạng công tác lập kế hoạch, công tác tuyển dụng, công tác đào tạo, công tác sử dụng, chế độ đãi ngộ đối với nguồn nhân lực ngành Thanh tra, để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực ngành Thanh tra tỉnh Thái Bình

 • 296448.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Trường Giang;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2015)

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về thu hút đầu tư, phân tích hình thức, đặc điểm, tác động của thu hút đầu tư, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, phân tích thực trạng thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình trong thời gian qua, nhận định những kết quả tích cực, tiêu cực và nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào ...

 • 000000207771.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tô Đức Nghĩa;  Advisor : Lã Văn Bạt (2006)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về phát triển du lịch; đánh giá tiềm năng và thực trạng; đinh hướng và các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch Thái Bình. Kiến nghị đưa ra: hỗ trợ kinh phí để thực hiện tuyên truyền quản bá và xúc tiến du lịch, lồng ghép các chương trình, các điểm du lịch và các sản phẩm du lịch của Thái Bình vào kế hoạch thực hiện chương trình du lịch của&...