Browsing by Subject Thông tin di động

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Trường Xuân;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2013)

 • Trình bày lý thuyết cơ sở Mimo-OFDMA. Cấp phát kênh động cho hệ thống Mimo-OFDMA. Kênh tương quan Mimo và cân bằng kênh cho hệ thống Mimo-OFDMA. Kết quả mô phỏng và đánh giá. Kết luận và hướng nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Kim Thuỷ;  Advisor : Trương Thu Hương (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động. Cấu trúc mạng Sfone và trạm thu phát sóng Smart-BTS. Chu trình xử lý một cuộc gọi. Các bài đo của một trạm BTS Smart (mạng Sfone CDMA2000

 • 104568.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2008)

 • Tổng quan về thông tin di động và công nghệ đa truy nhập (CDMA). Nguyên lý cơ bản tạo thành công nghệ CDMA là kỹ thuật trải phổ. Các đặc điểm, ứng dụng của công nghệ CDMA trong thông tin di động.

 • 000000104465.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thu Hiền;  Advisor : Trần Văn Cúc (2008)

 • Tổng quan về sự phát triển các hệ thống thông tin di động. Giải pháp chuyển mạch mềm và cách thức triển khai giải pháp trong mạng thông tin di động thế hệ thứ ba WCDMA.

 • 104579.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiền Phương;  Advisor : Đào Ngọc Chiến (2008)

 • Khái quát cơ sở lý thuyết về kênh vô tuyến, điều chế theo tần số trực giao OFDM. Kỹ thuật đa truy nhập kênh truyền đa song là phương thức kết hợp 2 công nghệ CDMA và OFDM. Hệ thống cải thiện hiệu suất thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA/OFDM.

 • 129003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Kim Việt;  Advisor : Phạm Công Hùng (2008)

 • Trình bày về xu thế phát triển và điều kiện triển khai mạng thông tin di động thế hệ 3 trên thế giới; Tình hình chuẩn hoá các tiêu chuẩn 3G trên thế giới; ứng dụng công nghệ CDMA trong hệ thống thông tin di động thế hệ 3; Lộ trình triển khai nâng cấp mạng Mobifone lên 3G.