Browsing by Subject Thông tin quang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000253639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Nam Khánh;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2010)

 • Trình bày lý thuyết tổng quan về sợi quang. Một số tham số ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin quang. Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong hệ thống thông tin truyền dẫn tốc độ cao. Ứng dụng các phương pháp bù tán sắc trong mạng truyền dẫn thông tin quang của VTN.

 • 129023.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Hải Lý;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2005)

 • Trình bày về sợi dẫn quang dùng trong hệ thống quang tốc độ cao; Nguồn phát và nguồn thu quang trong hệ thống quang tốc độ cao; Khuyếch đại quang sợi EDFA dùng trong hệ thống quang tốc độ cao; Ảnh hưởng của tán sắc phi tuyến đến chất lượng của hệ thống thông tn quang 40Gb/s và giải pháp bù tán sắc; Hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao ; Ảnh hưởng của các dạng điều chế đến hệ thống...

 • 104558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Trường;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2008)

 • Tổng quan về mạng quang và vấn đề tối ưu lưu lượng trong mạng quang. Chuyển mạch hỗ trợ khả năng gom lưu lượng trong mạng quang, định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang ghép kênh theo bước sóng. Chương trình IPSOLVE tính toán về tối ưu lưu lượng mạng quang