Browsing by Subject Thiết bị

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • 297656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Hoài;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2016)

 • Tổng quan về thiết bị X quang tăng sáng truyền hình; hệ thống hiển thị hình ảnh; bộ kiểm soát chiếu xạ tự động; các loại x quang tăng sáng truyền hình; các yếu tố ảnh hưởng đến liều bệnh nhân trong x quang tăng sáng truyền hình. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đánh giá liều bệnh nhân, liều cơ quan, liều hiệu dụng; rủi ro đối với bệnh nhân trong X quang tăng sáng truyền hình, khuyến cáo...

 • 297656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Hoài;  Advisor : Nguyễn Hào Quang (2016)

 • Tổng quan về thiết bị X quang tăng sáng truyền hình; hệ thống hiển thị hình ảnh; bộ kiểm soát chiếu xạ tự động; các loại x quang tăng sáng truyền hình; các yếu tố ảnh hưởng đến liều bệnh nhân trong x quang tăng sáng truyền hình. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đánh giá liều bệnh nhân, liều cơ quan, liều hiệu dụng; rủi ro đối với bệnh nhân trong X quang tăng sáng truyền hình, khuyến cáo...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Anh Tú;  Advisor : Trương Thu Hương (2018)

 • Tổng quan internet of things. Hệ thống IoT so sánh, đánh giá các kiến trúc của IoT và các lựa chọn về phần cứng, giao thức sử dụng trong các hệ thống IoT. Xây dựng hệ thống IoT trình bày cách thức xây dựng hệ thống IoT và ứng dụng vào hệ thống vườn rau tự động.

 • 000000295599-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Đức Lịch Sử;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Đại cương về điện châm. Các dòng điện dùng trong điều trị. Nghiên cứu về các dạng sóng thường dùng trong điện châm. Phân tích thiết kế sơ đồ nguyên lý cho sản phẩm.

 • 000000253468.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Hồng;  Advisor : Đinh Quang Huy (2010)

 • Trình bày tổng quan hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (FACTS). Cấu tạo nguyên lý và mô hình hóa thiết bị SVC và TCSC. Ứng dụng mô hình thiết bị SVC và TCSC trong bài toán tính toán chế độ xác lập của hệ thống điện. Ứng dụng mô hình thiết bị SVC và TCSC trong bài toán tối ưu hóa chi phí phát điện của các máy phát trong hệ thống điện

 • 000000273777-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Công Chi;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2014)

 • Giới thiệu các kiến thức cơ bản về sinh hóa máu, nguyên lý phương pháp quang phổ hấp thụ. Nêu các phương pháp xác định nồng độ. Nguyên lý cấu tại thiết bị xét nghiệm sinh hóa. Hệ thống thiết bị xét nghiệm sinh hóa ADVIA 1650, so sánh liên khoa xét nghiệm.