Browsing by Subject Thiết kế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 301
 • 310378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vamengher Xayliavue;  Advisor : Phan Bùi Khôi (2016)

 • Tổng quan về tuabin thủy lực. Cơ sở thiết kế bánh công tác tuabin tâm trục (tuabin Francis). Tổng quan về công nghệ Reverse engineering. Ứng dụng kỹ thuật ngược thiết kế bánh công tác tuabin francis.

 • Bg0000000003.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Thùy Linh;  Advisor : Lê Văn Hưng (2013)

 • Trình bày bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho trường trung học phổ thông. Giải thuật di truyền. Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán xếp thời khóa biểu. Xây dựng phần mềm. Kết quả thử nghiệm. Kết luận và hướng phát triển.

 • 000000273298-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trịnh Thị Hường;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2014)

 • Giới thiệu sự tương đồng mạng; truyền thông, mạng máy tính và nhà cung cấp mạng; khái niệm về lưu lượng và nhu cầu lưu lượng truy cập; về định tuyến và dòng. Các bài toán định vị các nút mạng liên kết và bài toán kết nối đường dẫn. Giải thuật di truyền. Giải thuật di truyền giải các bài toán định vị các nút mạng liên kết.

 • 000000223622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Minh Phúc;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2007)

 • Giới thiệu về công nghệ DWDM. Các thành phần của hệ thống DWDM. Các yếu tố cơ bản khi sử dụng công nghệ DWDM. Các công nghệ truyền tải trên nền công nghệ DWDM. Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam và định hướng phát triên chiến lược phát triển mạng viễn thông trong nước và quốc tế. Hệ thống cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông.

 • 000000296898-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Nguyên Đạt;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2015)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống vệ tinh tầm thấp (LEO) và ứng dụng, vệ tinh khí tượng NOAA. Lý thuyết cơ bản hệ thống thu phát ăng ten, ăng ten thông minh. Xây dựng hệ thống điều khiển búp sóng số và kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.

 • 000000272312.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • 128786.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2004)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh; Một số phương pháp điều chế số dùng trong thông tin vệ tinh; Trình bày các vấn đề về mã Turbo tính toán đường truyền và thiết kế trạm vệ tinh mặt đất Viettelsat 1

 • 129062.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Lan;  Advisor : Trần Đức Hân (2005)

 • Nghiên cứu về các công nghệ chủ chốt sử dụng trong mạng NGN và cấu trúc thực tiễn mạng NGN của VNPT

 • 310500.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Tiến;  Advisor : Nguyễn Hồng Thái (2016)

 • Tổng quan về bơm thủy lực thể tích bánh răng ăn khớp trong biên dạng xyclôít. Thiết kế biên dạng bánh răng hypôxyclôít ăn khớp trong của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Ảnh hưởng của các thông số hình học đến lưu lượng của bơm bôi trơn hypôgeroto trong động cơ đốt trong. Chế tạo và kiểm chứng bằng thực nghiệm.