Browsing by Subject Tiêu chuẩn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
  • 000000296651.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Vân;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Yến (2015)

  • Giới thiệu một số các khái niệm cơ bản; khái quát hệ thống chuẩn công suất cao tần của Viện đo lường Việt Nam, nguyên lý hoạt động. Phát triển phương pháp dẫn xuất hệ thống chuẩn đo lường quốc gia công suất cao tần. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp hiệu chuẩn công suất cao tần bằng phần mềm serecall.

  • 310096-TT.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Lưu Trọng Nghĩa;  Advisor : Hoàng Thăng Bình (2016)

  • Tổng quan khái quát về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, giới thiệu hệ thống kiểm định trong và ngoài nước, quy định về bảo dưỡng sửa chữa ô tô của pháp luật Việt Nam. Cơ sở đề xuất tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, giới thiệu tiêu chuẩn bảo dưỡng một số hãng xe tại Việt Nam. Đề xuất tiêu chuẩn bảo dưỡng&#x...