Browsing by Subject Tin học

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32
 • 310393 gốc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hữu Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2016)

 • Giới thiệu về điện toán đám mây. An toàn, bảo mật dữ liệu trên đám mây. Xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn sử dụng OWNCLOUD

 • 000000295757-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Xuân Chiến;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan về công nghệ điện toán đám mây gồm các mô hình dịch vụ, đặc tính, hệ thống trung tâm dữ liệu và vấn đề sử dụng năng lượng trong hệ thống trung tâm dữ liệu. Giới thiệu về các kiến trúc trong trung tâm dữ liệu và các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến trung tâm dữ liệu. Giới thiệu về ngôn ngữ NS-2 và phần mở rộng phục vụ cho việc nghiên cứu năng lượng. Đưa ra các tham&...

 • 000000296312-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Oanh;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Nêu những giải pháp cải thiện băng thông trong điện toán đám mây. Mô phỏng điện toán đám mây trên cloud analyst.

 • 000000295052-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lương Trần Tuấn Anh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

 • Tổng quan điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Danh tính và điều khiển truy cập trong môi trường điện toán đám mây. Windows azure flatform - làm việc với dự án azure trong visual studio.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Vân Anh;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2013)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Các mô hình thực tế của điện toán đám mây. Nêu thực trạng và mô hình các ứng dụng điện toán đám mây tại Việt Nam. Cài đặt thử nghiệm hệ thống điện toán đám mây.

 • 000000273348-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Khánh Trình;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2014)

 • Tổng quan về dịch quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Phương pháp quản trị dịch vụ điện toán đám mây theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000. Xây dựng phương pháp quản trị dịch vụ công nghệ thông tin trên nền tảng bkcloud.