Browsing by Subject Truyền dữ liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 000000296174-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Thị Huyền;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2015)

 • Nghiên cứu, đánh giá tình hình và xu hướng ứng dụng giải pháp M2M trên thế giới. Các giải pháp kỹ thuật M2M. Phát triển ứng dụng M2M ở Việt Nam. Thuật toán JPEG 2000. Mô phỏng thuật toán JPEG2000 trong mạng WSNs bằng Matlab.

 • 129004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thanh Nga;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2005)

 • Trình bày các hệ thống DVB sử dụng. Truyền dẫn số vệ tinh S-DVB, mạng cable C-DVB và trạm mặt đất T-DVB. Cấu trúc gói truyền dẫn dữ liệu sử dụng chuẩn MPEG2 và việc quản lý các thông tin về dịch vụ của DVB

 • 000000297011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nông Anh Đức;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Tổng quan về giao thức truyền thông theo luồng có điều khiển (SCTP), các giai đoạn (pha) trong một kết nối SCTP, các đặc tính nổi bật của SCTP so với TCP, các vấn đề tồn tại trong SCTP. Thiết kế và thực thi các mô phỏng

 • 000000240076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thị Hồng Minh;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2010)

 • Tổng quan về công nghệ Wimax. Tìm hiểu về giao thức điều khiển truyền dẫn TCP. Truyền dữ liệu TCP trên mạng Wimax.