Browsing by Subject Truyền hình số

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55
 • 000000104454.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Lan Hương;  Advisor : Phương Xuân Nhàn (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các kỹ thuật của công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao như đồng bộ, cân bằng, khử tiếng giọng và mã hoá.Nêu ứng dụng của công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao trong thông tin vô tuyến và hữu tuyến.

 • 105341.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hương Giang;  Advisor : Vũ Quý Điềm (2009)

 • Tổng quan về IPTV. Các giao thức trong IPTV. Chuẩn mã hóa video trong IPTV. Chất lượng dịch vụ IPTV và thực hành mã hóa MPEG4 bằng ứng dụng.

 • 000000253410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thọ Hiến;  Advisor : Kiều Vĩnh Khánh (2010)

 • Trình bày các tiêu chuẩn của hệ thống truyền hình số trên thế giới : Hệ thống truyền hình hiện nay so với hệ thống truyền hình trước đó, các tiêu chuẩn hệ thống truyền hình trên thế giới. Quá trình phát triển hệ thống truyền hình số ở Việt Nam: thực tiễn triển khai các hệ thống truyền hình số ở Việt Nam, xu hướng phát triển hệ thống truyền hình số ở Việt Nam

 • 310350.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Phạm Văn Bình (2016)

 • Tổng quan về âm thanh, tín hiệu âm thanh tương tự, âm thanh số, xu hướng số hóa các chương trình truyền hình trên thế giới. Kỹ thuật mã hóa và nén âm thanh. Kỹ thuật mã hóa âm thanh MP3 và AAC. Đánh giá kết quả kỹ thuật mã hóa MP3 và ACC.

 • 310050-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Phạm Văn Bình (2016)

 • Tổng quan về âm thanh, tín hiệu âm thanh tương tự, âm thanh số, xu hướng số hóa các chương trình truyền hình trên thế giới. Kỹ thuật mã hóa và nén âm thanh. Kỹ thuật mã hóa âm thanh MP3 và AAC. Đánh giá kết quả kỹ thuật mã hóa MP3 và ACC.

 • 000000272875-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2013)

 • Giới thiệu về hệ thống OFDM, ảnh hưởng của kênh vô tuyến dẫn đến truyền tín hiệu. Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong truyền hình số DVB. Mô phỏng hệ thống OFDM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Nhanh;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2014)

 • Tổng quan về hệ thống OFDM, các phương pháp điều chế được sử dụng trong hệ thống. Các vấn đề kĩ thuật trong hệ thống OFDM. Ứng dụng OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T. Mô phỏng truyền dần tín hiệu trong truyền hình số mặt đất DVB-T ở 2K sử dụng kĩ thuật OFDM

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Kim Châu;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2014)

 • Tổng quan về kỹ thuật OFDM. Đặc tính kênh truyền vô tuyến di động. Lý thuyết về kênh truyền vô tuyến di động. Nguyên lý hoạt động của OFDM. Ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất. Mô phỏng truyền dẫn tín hiệu trong truyền hình số mặt đất sử dụng kỹ thuật OFDM

 • 000000272863-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

 • Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.

 • 000000253316.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Quang Triệu;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2010)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống truyền hình số. Phương pháp đóng gói và truyền tải tín hiệu Video-Audio theo tiêu chuẩn MPEG2. Giải pháp Middleware cho hệ thống truyền hình số. Mô phỏng hệ thống Middleware để dò kênh và hiển thị lịch chương trình cho DVB-T.

 • 000000272963-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Năm;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2013)

 • Cơ sở. Nén tín hiệu truyền hình số. Hệ thống truyền hình số mặt đất. Phương pháp giảng dạy môn kỹ thuật truyền hình.

 • 129004.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thanh Nga;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2005)

 • Trình bày các hệ thống DVB sử dụng. Truyền dẫn số vệ tinh S-DVB, mạng cable C-DVB và trạm mặt đất T-DVB. Cấu trúc gói truyền dẫn dữ liệu sử dụng chuẩn MPEG2 và việc quản lý các thông tin về dịch vụ của DVB