Browsing by Subject Vật liệu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 63
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hồng Thái;  Advisor : Trần Quốc Lập (2007)

 • Tổng quan về vật liệu xốp: phân loại, tính chất, ứng dụng. Nghiên cứu vật liệu xốp trên cơ sở SiC, chế tạo trong nước và ngoài nước. Chế tạo vật liệu bột SiC dạng khối bằng phương pháp ép và thiêu kết

 • 277101.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Thị Lan;  Advisor : Nguyễn Văn Hồng; Phạm Khắc Hùng (2015)

 • Tổng quan các hệ ô xít, hiện tượng đa thù hình và động học không đồng nhất, tổng quan về các mô hình nguyên tử được nghiên cứu bằng kỹ thuật trực quan hóa. Xây dựng mô hình động lực học phân tử, mô phỏng vi cấu trúc, mô phỏng động học, kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu động lực học phân tử. Vi cấu trúc của MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng. Động học trong MgO, Al2O3 và GeO2 lỏng.

 • 105374.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thành Hùng;  Advisor : Lê Minh Quý (2009)

 • Ứng xử cơ học của vật liệu đàn hồi tuyến tính, đàn -dẻo, dẻo lý tưởng, biến dạng dẻo cứng. Tiếp xúc đàn hồi, đàn - dẻo các phương pháp thử vết lõm. Cơ sở lý thuyết và mô hình phần tử hữu hạn. Quan hệ của đường cong lực - chuyển vị của vết lõm đơn, các quan hệ phụ thuộc. Kết quả phân tích thuận, ngược, độ nhạy.

 • 000000272984-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor : Lê Thái Hùng (2013)

 • Tổng quan về công nghệ ép chảy ngang. Lý thuyết về ảnh hưởng của yếu tố đến quá trình ép chảy. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ép chảy ngang khớp nối chữ thập bằng phần mềm Deform3D. Thực nghiệm chế tạo khớp nối chữ thập bằng phương pháp ép chảy ngang.

 • 310059-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Luyện;  Advisor : Bùi Văn Huấn (2016)

 • Tổng quan về giầy, vật liệu để làm lót mũ giầy và lót giầy và các yêu cầu đối với chúng, da nhân tạo từ xơ vi mảnh làm lớp lót giầy. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát cấu trúc da nhân tạo từ xơ vi mảnh, đánh giá các tính chát cơ học và vệ sinh và an toàn sinh thái của da từ xơ vi mảnh theo yêu cầu vật liệu làm lót mũ giầy,...

 • 277211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tống Thị Hảo Tâm;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Chiến (2016)

 • Tổng quan về vật liệu huỳnh quang cho điốt phát ánh trắng (WLED), vật liệu huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba). Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) và các phương pháp thực nghiệm khao sát tính chất của vật liệu. Nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lam, Sr2MgSi2O7:Eu2+. Kết quả nghiên cứu của vật liệu huỳnh quang phát xạ màu xanh lục,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Thị Hoàn;  Advisor : Phạm Hùng Vượng; Nguyễn Thị Khôi (2020)

 • Tổng quan về chấm nano carbon; Quy trình công nghệ chế tạo và kỹ thuật thực nghiệm; Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm nano carbon; Nghiên cứu khả năng ứng dụng LCDOTS trong việc phát hiện các ion loại vi lượng.