Browsing by Subject Vốn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 296062.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trần, Văn Thắng;  Advisor : Trần, Việt Hà (2015)

  • Trình bày cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Nêu thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận tải Biển Đông và một số đề xuất, kiến nghi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

  • 240983.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kim Lý;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Tài (2012)

  • Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.