Browsing by Subject Vi tảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 310510.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Nhất Linh;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2016)

 • Tổng quan về xúc tác lưỡng chức kim loại/chất mang cho các quá trình hydroteating, quá trình nhiệt phân sinh khối thu bio-oil và biochar, xúc tác và động học của phản ứng HDO, HDN nâng cấp bio-oil,... Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Ni(NO3)2 trong quá trình điều chế xúc tác Ni/biochar,...

 • 000000272300-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chu Anh Tuấn;  Advisor : Đoàn Thị Thái Yên (2013)

 • Tổng quan nước thải sinh hoạt, các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bằng sinh học hiện nay, xử lý nước thải bằng vi tảo. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt, ảnh hưởng nồng độ tảo đầu vào, ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng, nuôi trồng trên bể raceway.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Đức Hoàng;  Advisor : Đặng Diễm Hồng (2011)

 • Phân lập và lưu giữ một chủng H. pluvialis trong phòng thí nghiệm. Tối ưu hóa điều kiện môi trường nuôi cấy H. pluvialis trong các thể tích bình nuôi 1: 1,5 và 10 lít. Nghiên cứu sinh trưởng của vi tảo lục H. pluvialis trong điều kiện thiếu hụt nitơ. Nghiên cứu sinh trưởng của vi tảo lục H. pluvialis trong điều kiện sốc ánh sáng.