Browsing by Subject Wavelet

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 000000104466.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2008)

 • Tổng quan về Wavelet, cơ sở lý thuyết đặc điểm quan trọng của Wavelet. Các phương pháp lấy ngưỡng trong khử nhiễu tín hiệu, xây dựng mô hình, đề xuất nghiên cứu phát triển khử nhiễu dùng Wavelet để ứng dụng trên DSP.

 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • 133861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Hải Tùng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2004)

 • Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.

 • 133915.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Triệu Mạnh Hoàn;  Advisor : Nguyễn Phương (2004)

 • Giới thiệu sóng con và phân tích sóng con đa phân giải, lý thuyết sóng con, đánh giá tích phân sóng con, ngoại suy sóng con và các bài toán biên, biến đổi sóng con rời rạc không hiệu ứng biên, ứng dụng trong kỹ thuật nén ảnh