Browsing by Subject Web

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 310450.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Vũ Ngọc Tuấn;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2016)

  • Tổng quan về ứng dụng web và SQL injection. Kiểm tra các lỗ hổng SQL injection. Một số kỹ thuật tấn công và giải pháp phòng chống SQL injection