Browsing by Subject Web site

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 104515.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Công Nhật;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2008)

  • Giới thiệu về công nghệ, vai trò các lớp trong kiến trúc Semantic web, so sánh Semantic web với web hiện tại. Đề xuất các phương pháp chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang công nghệ XML và RDF