Browsing by Subject Xây dựng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 61
 • 000000223622.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Đình Minh Phúc;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2007)

 • Giới thiệu về công nghệ DWDM. Các thành phần của hệ thống DWDM. Các yếu tố cơ bản khi sử dụng công nghệ DWDM. Các công nghệ truyền tải trên nền công nghệ DWDM. Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam và định hướng phát triên chiến lược phát triển mạng viễn thông trong nước và quốc tế. Hệ thống cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông.

 • 000000272979.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Hương Mi;  Advisor : Nguyễn, Thị Lệ Thúy (2013)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư ; phân tích thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại công ty.

 • 105604.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Ngọc Kiên;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2009)

 • Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thốn...