Browsing by Subject Xây dựng cơ bản

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
  • 255918.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đinh, Thị Phương Hà;  Advisor : Phạm, Thị Thanh Hồng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thực trạng hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở tỉnh Hòa Bình. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Hòa Bình.

  • 297700.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors : Tạ, Thanh Bình;  Advisor : Vũ, Quang (2016)

  • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nghiên cứu thực trạng thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở Ninh Bình trong những năm gần đây; các giải pháp đề xuất chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cho những năm tiếp theo (2015 – 2020).