Browsing by Subject Xử lý

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 159
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Việt Cường;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2006)

 • Trình bày cơ sở biểu diễn ảnh. Tổng quan các bài toán về xử lý ảnh. Hệ thống nén ảnh tĩnh JPEG2000. Kết quả so sánh và mô phỏng.

 • 000000297038.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Tuấn Minh;  Advisor : Lã Thế Vinh (2015)

 • Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.

 • 000000295982-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hữu Ninh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Hiền (2015)

 • Tổng quan về quá trình hydrodesunfua (HDS), các hãng bản quyền công nghệ HDS, phân xưởng LCO-HDS NMLD dung quất. Mô phỏng quá trình HDS-LCO. Kết quả nghiên cứu tính chất của nguyên liệu, điều kiện vận hành, nghiên cứu ảnh hưởng các thông số vận hành đến quá trình HDS...

 • 000000273381-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Ngọc Việt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan card đồ họa và các khối xử lý đồ họa, tính toán thông dụng trên khối xử lý đồ họa GPGPU, một số bài toán phù hợp với GPGPU. Giới thiệu công nghệ Nvidia cuda và tính toán song song trên bộ xử lý đồ họa GPGPU. Mô phỏng song song sử dụng khối đồ họa GPGPU.

 • 000000296930-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Phương Thảo;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2015)

 • Tổng quan nước rác, các công nghệ xử lý nước rác trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ MBBR. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ MBBR, kết quả nghiên cứu sự thích nghi bùn với nước rác, hoạt hóa bùn với giá thể,...