Browsing by Subject Xử lý nước thải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44
 • 129856.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Tú;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2005)

 • Tổng quan ngành công nghiệp bia tại Việt Nam. Phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Đề xuất nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần bia Nghệ An. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải. Phương án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiện có.

 • 240988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Tuyết Loan;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân; La Văn Bình (2012)

 • Trình bày nghiên cứu định hướng xử lý nước thải in bằng phương pháp keo tụ, phương pháp Fenton và phương pháp điện hóa trên cơ sở khảo sát thực nghiệm các yếu tố chính ảnh hưởng đến các quá trình trên trong xử lý nước thải in offset. Xác định chất keo tụ thích hợp cho xử lý nước thải in offset bằng quá trình keo tụ và xác định phương pháp oxy hóa thích hợp dụng để xử lý nước thải&...

 • 311529.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thùy Giang;  Advisor : Trần Liên Hà (2017)

 • Nguồn gốc và lịch sử phát triển cây dong riềng; hiện trạng, trồng, chế biến và tiêu thu cây dong riềng; hiện trạng làng nghề miến dong; ảnh hưởng của làng nghề sản xuất, chế biến tinh bột và miến dong tới sức khỏe cộng đồng; làng nghề sản xuất miến dong ở xã Minh Quang Ba Vì,...Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát điều kiện lên men của chủng NT1 và chủng Ba1, tạo chế phẩm, khảo sát&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Đôn;  Advisor : Nguyễn Thế Đồng (2007)

 • Tổng quan về xử lý nước thải giầu chất hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí. tình hình nghiên cứu ứng dụng UASB trong nước và trên thế giới, Họên trạng ô nhiễm nwocs và thực trạng xử lý nước thải ở Việt nam. Thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng môi trường trong xử lý nwocs thải giầu chất hữu cơ bằng phương pháp UASB cải tiến qui mô trên phòng thí nghiệm và qui mô Pilốt 100 lít/h.&#...