Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 300 to 319 of 19519
 • OER000001892.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Ball, Cheryl E (2017)

 • We intend this work to be less a bestiary of bad ideas about writing than an effort to name bad ideas and suggest better ones. Some of those bad ideas are quite old, such as the archetype of the inspired genius author, the five-paragraph essay, or the abuse of adjunct writing teachers. Others are much newer, such as computerized essay scoring or gamification. Some ideas, such as the supposed demise of literacy brought on...

 • OER000001462.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Mohammad Alsharari, Nizar (2021)

 • This study aims to discuss and analyze the financial position and performance of the US Tesla green technology company in the United States. This study uses a case study approach, financial data, and website methodologies to collect and analyze the research data. The case study is Tesla, Inc., which is a US electric vehicle and clean energy company based in Austin, Texas. Tesla is a green technology company that produces and des...

 • OER000001509.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2020)

 • Banana Nutrition - Function and Processing Kinetics covers the nutritional aspects of the banana plant and fruit. The book contains substantial scientific information written in an easy-to-understand format. The chapters include information on pharmacological aspects of banana; banana bioactives: absorption, utilization, and health benefits; banana pseudo-stem fiber: preparation, characteristics, and applications; banana drying kinetics and technologies; and integrating text mining and&#x...

 • OER000001469.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Alsharari, Nizar (2022)

 • The influx of new information technologies with dynamic changes is one of the greatest business threats nowadays. Accordingly, international business and academia have claimed to be working towards developing innovations in accounting and finance that are useful for all stakeholders. The recent accounting and finance scholarship has moved forward toward new innovations that advanced professional practice. This book introduces and discusses new innovations in accounting...

 • OER000001485.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Haron, Razali (2021)

 • anks and businesses today often deal with so many different operations, it may be seem difficult to see the purpose of each and how they relate to each other or how they relate to our daily lives. Like individuals, businesses rely on banks, and when banks are not practical, they find other means for financing, or raising and managing funds. Readers examine the role of banks and the process of business financing as insightful...

 • OER000001869-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Sok, Vathanak (2022)

 • This online interactive theme-based open textbook is for beginner learners of the Khmer language. This book aims to provide a practical introduction to speaking, listening, and reading and includes audio/video components and interactive activities. By the end of this course, students will be at the B1 level of the Common Framework for Language and at the low intermediate level on the American Council on the Teaching of Foreign Languages (A...

 • OER000002229.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Gupta, Pooja (2021)

 • -

 • Bg0000000009.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Bùi Ngọc Sơn (2009)

 • Trình bày khái niệm phương tiện dạy học. Các chức năng của máy tính và phương tiện trong quá trình dạy học. Vòng đời của phương tiện dạy học. Sự thay đổi và xu hướng phát triển của phương tiện dạy học.

 • Bg0000000002.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Quang (2008)

 • Trình bày những tính chất vật lí cơ bản của chất lỏng và chất khí. Các chế độ bay khác nhau. Ổn định điều khiển, động học máy bay.

 • Bg0000000004.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Phạm Thị Thanh Hương (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung.

 • Bg0000000011.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Tiêu Kim Cương (2004)

 • Trình bày các khái niệm về dạy học. Các quá trình, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, dạy học. Hình thức tổ chức dạy. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và soạn giáo án giảng.

 • Bg0000000013.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Nguyễn Xuân Lạc; Phạm Hồng Hạnh (2004)

 • Trình bày các phương pháp nghiên cứu khoa học. Cơ sở lôgic hình thức của phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khoa học và lôgic tiến hành một công trình nghiên cứu.

 • Bg0000000012.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày đặc điểm tâm lý, các quy luật, điều kiện, động lực phát triển tâm lý học lứa tuổi. Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lao động.

 • Bg0000000010.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Dương Thị Kim Oanh (2009)

 • Trình bày hệ thống tri thức cơ bản về tâm lý học đại cương. Vận dụng các tri thức tâm lý học vào công tác dạy học, giáo dục học sinh các trường cao đẳng và dạy nghề.

 • Bg00000000016.pdf.jpg
 • Public lecture


 • Authors : Nguyễn Doãn, Phước (2021)

 • Bài giảng bao gồm: Khái niệm tín hiệu và hệ thống. Biểu diễn trên miền thời gian. Chuỗi Fourier và phép biến đổi fourier. Đáp ứng tần số và lọc tín hiệu. Phép biến đổi Laplace và hàm truyền hệ liên tục. Phép biến đổi Z và hàm truyền hệ liên tục

 • Bg0000000003.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Lê Thị Thái (2009)

 • Trình bày lý thuyết thiết kế tàu. Các phương trình quan trọng, bao gồm: phương trình trọng lượng; phương trình dung tích; phương trình ổn định; phương trình công suất,...

 • Bg0000000005.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2008)

 • khái niệm,và kỹ năng cơ bản về kiểm thử phần mềm,qui trình quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng phần mềm. Cung cấp cho sinh viên công nghệ phần mềm có được kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử …. Và xây qui trình đảm bảo chất lượng phần mềm, giới thiệu tổn...

 • Bg0000000007.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu đại cương về hệ thống thông tin. Phân tích hệ thống về chức năng và hệ thống về dữ liệu. Thiết kế tổng thể, giao diện và kiểm soát, cơ sở dữ liệu và chương trình. Triển khai hệ thống. Mô hình hoá đối tượng và thiết kế hoá đối tượng.

 • Bg0000000006.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors : Thạc Bình Cường (2009)

 • Giới thiệu thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm : Mô tả hiện trạng của nền kinh tế phần mềm và thực tiễn quản lý phần mềm để đưa ra sự chuyển dịch cần thiết đối với phần mềm được cải thiện về đầu tư. Những khuôn khổ của quản lý phần mềm : Mô tả các nguyên lý về xử lý và khuôn khổ cho việc quản lý phần mềm tiên tiến bao gồm : các pha về vòng đời, pha về chế&#...