Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1618 to 1637 of 21273
 • OER000003230.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Malcolm, Maclean (2019)

 • Mẹo và thủ thuật D3 là một cuốn sách được viết để giúp những người chưa quen với JavaScript hoặc tạo trang web bắt đầu biến thông tin trở thành trực quan hóa. Dữ liệu là phương tiện mới được lựa chọn để kể một câu chuyện hoặc trình bày thông tin hấp dẫn trên Internet và d3.js là một khuôn khổ đặc biệt để trình bày dữ liệu trên trang web. Hơn 600 trang về mẹo và thủ thuật sử dụng d...

 • 000000254411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quyền;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2011)

 • Thiết lập phương trình dao động uốn của dầm phi tuyến. Một số phương pháp định lượng để nhận biết dao động hỗn độn. Dao động hỗn độn của dầm đàn nhớt phi tuyến

 • 311084.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2017)

 • Nêu các định nghĩa về tích phân và đạo hàm cấp phân số. Tính toán dao động của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp runge-kutta. Tính toán dao động cộng hưởng của hệ duffing cấp hai có chứa đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp trung bình hóa, phương pháp tiệm cận.

 • 277235.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Hương;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2016)

 • Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.

 • 223723.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Vân Hương;  Advisor : Nguyễn Phong Điền (2007)

 • Tổng quan về dao động uốn của dầm ứng suất trước. Tần số riêng và dạng dao động riêng của dầm ứng suất trước. Dao động uốn của dầm giản đơn, liên tục có ứng suất trước dưới tác dụng của vật thể di động. Dao động uốn của dầm ứng suất trước có vết nứt.

 • OER000001847.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Płaczek, Bartłomiej (2021)

 • Recent advances in sensor design, embedded systems, and communication networks allow us to collect valuable biomedical data effectively. The new biomedical data acquisition systems make significant contributions to life quality as well as support healthcare and diagnostic procedures. This book presents several innovative applications of data acquisition technology for monitoring patient activity, assisted living, diagnosing osteoarthritis, recognizing disorders of the cardiovascular ...

 • OER000003134.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : James, Reinders; ..., và những người khác. (2021)

 • Tìm hiểu cách tăng tốc chương trình C++ bằng cách sử dụng song song dữ liệu. Cuốn sách truy cập mở này cho phép các lập trình viên C++ đi đầu trong sự phát triển mới thú vị và quan trọng này đang giúp đẩy điện toán lên những tầm cao mới. Nó chứa đầy những lời khuyên thực tế, giải thích chi tiết và các ví dụ về mã để minh họa các chủ đề chính. Tính song song dữ liệu trong C++&...

 • OER000003136.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2021)

 • Cuốn sách truy cập mở này tập hợp các quan điểm từ nhiều lĩnh vực bao gồm tâm lý học, luật, IS và khoa học máy tính về quyền riêng tư và độ tin cậy của dữ liệu trên đám mây. Công nghệ đám mây đã thúc đẩy sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và mạnh mẽ, mang lại mức độ kết nối chưa từng thấy trước đây trong lịch sử loài người. Tuy nhiên, thế giới mới dũng cảm này lại có nhiề...

 • OER000001298.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Herold, Rebecca; Christine Hertzog (2015)

 • The Smart Grid is a convenient term to describe the modernization of electric, natural gas, and water grid infrastructures. The term encapsulates the convergence of remote monitoring and control technologies with communications technologies, renewables generation, and analytics capabilities so that previously non-communicative infrastructures like electricity grids can provide time-sensitive status updates and deliver situational awareness. While initially and mostly focused on elect...

 • OER000003137.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : - (2022)

 • Cuốn sách truy cập mở này nhằm mục đích giáo dục các nhà thiết kế không gian dữ liệu hiểu những gì cần thiết để tạo ra một không gian dữ liệu thành công. Nó khám phá lý thuyết, công nghệ, phương pháp tiên tiến và các phương pháp hay nhất về không gian dữ liệu cho cả dữ liệu công nghiệp và cá nhân, đồng thời cung cấp cho người đọc cơ sở để hiểu về thiết kế, triển khai và định ...

 • OER000002465.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors : jufi, Nurnashriana (2023)

 • Products that combine liquid milk and date flesh are still minimal. Milk is an excellent source of protein and dates are a food ingredient that is rich in vitamins and minerals that are suitable for growth as well as phytochemical components which function to enhance the sensory properties of dates so that they can be used as a flavor enhancer in various dairy products such as cookies, yogurt, ice cream, and cakes. The purpo...