Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1264 to 1283 of 18546
 • OER000002070.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2020)

 • The book provides an overview of recent attributes of gas sensors and their applications to a broad audience, including beginners, graduate students, and specialists in both academic and industrial sectors. It contains seven chapters that describe the design, fabrication, different uses, applications, and attributes of gas sensors. The first chapter is related to metal oxide gas sensors such as ZnO and multiwalled carbon nanotubes as well as their c...

 • OER000001056.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Gebhardt, Eveline (2019)

 • This open access book presents a systematic investigation into internationally comparable data gathered in ICILS 2013. It identifies differences in female and male students' use of, perceptions about, and proficiency in using computer technologies. Teachers' use of computers, and their perceptions regarding the benefits of computer use in education, are also analyzed by gender. When computer technology was first introduced in schools, there was a prevailin...

 • OER000001510.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2019)

 • Gene-editing technologies (e.g., ZFNs, TALENs, and CRISPRs/Cas9) have been extensively used as tools in basic research. They are further applied in manufacturing agricultural products, food, industrial products, medicinal products, etc. In this book, the applications, perspectives, and challenges of gene-editing technologies are significantly demonstrated and discussed.

 • OER000001558.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2016)

 • Implementation strategies in the use of genomics in aquaculture species with emphasis on (1) a better understanding of fish and shellfish biological processes having considerable impact on aquaculture systems; and (2) the efficient incorporation of molecular information into breeding programs to accelerate genetic progress of economically relevant traits.

 • OER000000324.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Moisio, Sami (2018)

 • Towards a political geography of economic geographies 3, Three readings of the knowledge-based economy: from economy to economization, Geopolitics and knowledge-based economization, Geopolitical discourses and objects of knowledge-based economization, On geopolitical subjects of knowledge-based economization, Higher education, geopolitical subject formation and knowledge-based economization, City geopolitics of knowledge-based economization, Coda: geopolitics of the knowledge-based economy,

 • OER000001872-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Linam, Rebecca (2022)

 • Short articles and dialogues in each chapter. • Extra practice for each grammar concept. • Links to an interactive video series that reviews grammar and vocabulary. • Comic strips to promote interest, reading, and provide additional visual examples. • Exercises for both in-class and out of class.Links to German music with grammar concepts. A range of songs from the 1980s to the present day is included to help introduce t...

 • 255130-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Huy Dương;  Advisor : Phạm Hoàng Lương (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Xây dựng mô hình quản lý năng lượng và cân bằng năng lượng trong tòa nhà. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà. Nghiên cứu điển hình. Các kết luận và kiến nghị.

 • 297860.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Trọng;  Advisor : Bành Tiến Long (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan gia công bằng tia lửa điện. Gia công bằng tia lửa điện với dung dịch điện môi có trộn bột. Cơ sở lý thuyết về khuôn mẫu, thiết kế khuôn gia công. Xây dựng hệ thống thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của bột tungsten carbide khi gia công chi tiết khuôn mẫu (thép SKD61). Khảo sát chất lượng bề mặt sau gia công bằng EDM và PMEDM

 • 000000272273-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Mạnh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2013)

 • Trình bày thực trạng Công nghệ IPv4 và mục tiêu phát triển IPv6. Tông quan về Internet Protocol version 6 (IPv6) và triển khai IPv6 trên nền tảng hệ thống IPv4. Nêu mô phỏng mô hình xây dựng hệ thống IPv6 trên nền IPv4 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 • 104525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

 • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.

 • 000000104525-TT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Minh Quân;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2008)

 • Tổng quan về sự ra đời và phát triển của mạng không dây P2P, các phương pháp tiếp cận bài toán quản lý topology cho mạng không dây P2P, vị trí của giao thức quản lý topology trong từng giao thức. Quản lý kết nối và tắt bật của các nút mạng. Đưa ra một số ví dụ minh hoạ cho việc lựa chọn các giao thức quản lý topology một cách phù hợp.

 • 000000273410-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Tuấn Ngọc;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2014)

 • Tổng quan mạng internet và bộ giao thức TCP/IPv4, giao thức quảng bá tin cậy. Thiết kế và cài đặt giao thức quảng bá tin cậy. Xây dựng bài toán quảng bá màn hình giáo viên tới các sinh viên, cài đặt bài toán và kết quả thực hiện.