Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2207 to 2226 of 18546
 • OER000001437-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Uhl, Andreas (2020)

 • This open access handbook provides the first comprehensive overview of biometrics exploiting the shape of human blood vessels for biometric recognition, i.e. vascular biometrics, including finger vein recognition, hand/palm vein recognition, retina recognition, and sclera recognition. After an introductory chapter summarizing the state of the art in and availability of commercial systems and open datasets/open source software, individual chapters focus on specific aspe...

 • OER000001610-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2019)

 • Reforesting areas that were once natural forests will also require new silvicultural knowledge. Global warming trends will intensify the need for interventions to maintain the diversity and function of temperate hardwood forests, as well as for increase hardwood reforestation.

 • 105142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thanh Mai;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2009)

 • Xây dựng đại số Clifford phụ thuộc tham số từ cấu trúc đại số Clifford cổ điển. Nêu khái niệm hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số với cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm hàm chính quy và mối liên quan với các toán tử trong đại số quen thuộc. Sự phát triển của công thức Cauchy- Pompeiu.

 • OER000001029.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Lynn, Theo (2018)

 • This book is open access under a CC BY NC ND license. It addresses the most recent developments in cloud computing such as HPC in the Cloud, heterogeneous cloud, self-organising and self-management, and discusses the business implications of cloud computing adoption. Establishing the need for a new architecture for cloud computing, it discusses a novel cloud management and delivery architecture based on the principles of self-organisation and self-manage...

 • 312172.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Anh;  Advisor : Thân Quang Khoát (2018)

 • Giới thiệu mô hình đồ thị, suy diễn biến phân, một số phân phối xác suất phổ biến, phân rã ma trận, dropout, tri thức tiên nghiệm. Các nghiên cứu liên quan.

 • 312548.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Anh Minh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2018)

 • Tổng quan về hệ gợi ý. Các phương pháp xây dựng hệ gợi ý. Xây dựng ứng dụng thử nghiệm. Kiểm nghiệm hệ thống.

 • 271494.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thu Trang;  Advisor : Lê Thanh Hương (2013)

 • Trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết và hướng thực hiện. Xây dựng hệ gợi ý phim. Cài đặt và đánh giá hoạt động. Xây dựng ứng dụng web cho hệ gợi ý phim.

 • 000000296862.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thịnh;  Advisor : Lê Thanh Hương (2015)

 • Nêu các phương pháp gợi ý, mô hình hóa các hệ thống gợi ý, một số hệ thống gợi ý điển hình. Các phương pháp gợi ý được cài đặt trong hệ thống. Thực thi hệ thống gợi ý tin tức cho điện thoại di động.

 • 000000273431-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Trường Sơn;  Advisor : Trần Đình Khang (2014)

 • Nêu lý thuyết, các thuật toán, các bước phân tích, thiết kế để xây dựng một hệ thống chẩn đoán bệnh dựa trên luật mờ. Đánh giá khả năng xử lý, tính toán chính xác của hệ thống. Đưa ra những kết quả đã đạt được, những tồn đọng và định hướng phát triển.