Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3538 to 3557 of 18546
 • OER000001458.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : McFadyen, Ron (2016)

 • This book is Part I of a two-part set that introduces the Java programming language. The text assumes the student will be using the BlueJ development environment and provides some introductory BlueJ material. Our experience has been that BlueJ is easy to learn and provides a good programming environment for the beginner programmer

 • OER000001459.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : McFadyen, Ron (2016)

 • This book is Part II of a two-part set that introduces the Java programming language. The text assumes the student will be using the BlueJ development environment and provides some introductory BlueJ material. Our experience has been that BlueJ is easy to learn and provides a good programming environment for the beginner programmer

 • OER000001461.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Morelli, Ralph (2008)

 • We have designed this third edition of Java, Java, Java to be suitable for a typical Introduction to Computer Science (CS1) course or for a slightly more advanced Java as a Second Language course. This edition retains the "objects first" approach to programming and problem solving that was characteristic of the first two editions. Throughout the text we emphasize careful coverage of Java language features, introductory programming concepts ...

 • 255742.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi, Thị Hòa Bình;  Advisor : Phạm, Thị Thu Hà (2012)

 • Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh, mô hình, các chiến lược và các công cụ để lựa chọn chiến lược, Phân tích các yếu tố, điều kiện phát triển và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đồng thời phân tích môi trường kinh doanh, hiện trạng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển&#x...

 • 129071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Mỹ Bình;  Advisor : Nguyễn Ngọc Bình (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá luật kết hợp, các thuật toán khai phá luật kết hợp

 • 129088.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tỉnh;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ (2005)

 • Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, kho dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu. DBMINER- một hệ thống khai phá dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ lớn và các kho dữ liệu