Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15445 to 15464 of 20223
 • 000000295980-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Lực;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

 • Tổng quan về QoS và các mô hình hoạt động, khuyến nghị của 3GPP về QoS cho mạng IP/MPLS di động. Thiết kế QoS cho mạng IP/MPLS. Thiết kế và triển khai QoS cho mạng IP/MPLS của vinaphone.

 • OER000001472-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Kounis, Leo (2023)

 • Quality control has played an important role in the manufacture of goods and the creation of monuments since antiquity. From the development of Heron's first robot and the Antikythera mechanism to today's Internet of Things (IoT), Industry 4.0, and artificial intelligence, quality control has undeniably come a long way. This book examines quality control in several different scenarios and locations. Chapters discuss quality control of Nigeria's ro...

 • OER000001792-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Kounis, Leo (2018)

 • Management system standards, optional for organizations, have started to be considered as a strategic tool for organizations seeking institutional success and adopting innovative approaches. Establishing and managing these standards independently for the same organization yield some difficulties for organizations. It would rather be a more rational solution to provide a holistic view to all standards, which is to integrate them all. As integrated management syste...

 • E00000000142.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Phùng, Hồ; Vũ, Ngọc Hùng (2016)

 • Giáo trình bao gồm tám chương: Chương 1 trình bày về quá trình truyền dẫn sóng quang trong môi trường; Chương 2 giới thiệu về linh kiện dẫn sóng quang bản phẳng; Chương 3 nói về sợi quang và quá trình truyền sóng trong sợi quang. Để bạn đọc dễ dàng hiểu được những linh kiện quang điện tử, trong Chương bốn chúng tôi trình bày tóm tắt một số kiến thức cơ sở về vật lý bán dẫn. Các chương ...

 • OER000001533.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2020)

 • Biliologically speaking, the production of enteric methane cannot be reduced to zero, high emissions are an indicator of inefficient digestion of feed in the rumen and low utilisation of feed energy. By presenting research that could lead to robust and yet practical quantification methods and mitigation strategies, this book not only contributes to the discourse and new knowledge on the magnitude of the problem but also brings forward potential ...

 • OER000001827-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Stavrou, Vasilios N. (2017)

 • The book Quantum Cascade Lasers is divided into two sections. More specifically, in Section 1, the calculations on the band structure of cascade lasers and on the electronic band structure of QCL (e.g., transfer matrix technique, finite element method, and variational method, among others) under the existence of an applied electric field are presented. Moreover, a detailed investigation of electrical and optoelectronic properties of multiple-quantum-well structure...

 • OER000001020.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Hughes, Ciaran (2021)

 • This open access book makes quantum computing more accessible than ever before. A fast-growing field at the intersection of physics and computer science, quantum computing promises to have revolutionary capabilities far surpassing "classical" computation. Getting a grip on the science behind the hype can be tough: at its heart lies quantum mechanics, whose enigmatic concepts can be imposing for the novice. This classroom-tested textbook uses simple ...

 • OER000001630.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2015)

 • Collects some new research results in the area of fundamental excitations, decoherence, charge states, epitaxial techniques and photoluminescence experiments related to devices made with quantum dots. This book is divided in two sections. First section includes the fundamental theories on excitons, trions, phase decoherence, and charge states, and the second section includes several applications of quantum dots.

 • OER000002062.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2019)

 • The book includes chapters dealing with the topics: Photonic Quasicrystals for Filtering Application, Synthesis of Curved Surface Plasmon Fields through Thin Metal Films in a Tandem Array, Localized Excitation of Single Atom to a Rydberg State with Structured Laser Beam for Quantum Information and Single-Atom Field-Effect Transistor. The target audience comprises scholars and specialists in the field.

 • OER000001665.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2020)

 • This book covers such topics as complex space forms of quantum mechanics, entropy in quantum mechanics, and equations of relativistic quantum mechanics as well as applications of quantum mechanics to more complicated situations. Written by international experts, the book illustrates the wide scope, influence, and applicability of quantum mechanics.

 • 310667.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Hiển;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

 • Cơ sở lý thuyết hệ thống thông tin di động; các định nghĩa về quá trình quản lý thuê bao. Quá trình quản lý thuê bao. Phân tích và đánh giá các KPI của các nhà mạng viễn thông.

 • 000000208164.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Diệu Hồng;  Advisor : Phạm Minh Hà (2006)

 • Trình bày tổng quan về xử lý không gian và thời gian. SPT trong hệ thống 4G. Mô phỏng hệ thống. Phụ lục trình bày cấu trúc bộ mã hoá STCM và bộ phức tạp của hệ thống sử dụng STC.

 • 000000240049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thị Thanh Đam;  Advisor : Phạm Hồng Thịnh (2009)

 • Tìm hiểu vấn đề quá điện áp trong mạng hạ áp và mô phỏng, ước lượng điện áp cảm ứng trên mạng hạ áp khi có sét đánh trên đường dây trung áp, truyền qua máy biến áp phân phối.

 • 296178.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoàng Hải;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tìm hiểu tổng quan về Điện toán đám mây và bài toán quản lí thiết bị nhà trường tại trường THPT 1-5, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Luận văn còn triển khai ứng dụng theo mô hình điện toán đám mây đồng thời nêu nên những kết quả đạt được, những hạn chế còn lại và định hướng phát triển tiếp theo của chương trình.

 • 000000296916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hoàng Hải;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây. Bài toán quản lý thiết bị trường THPT 1-5. Xây dựng ứng dụng.

 • 105632.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Trung Hiếu;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2009)

 • Nêu khái niệm bản quyền số, quản lý bản quyền số. Mô hình hệ thống quản lý bản quyền số, kỹ thuật đánh dấu số, nền tảng mã hoá công khai. Giới thiệu mô hình thư viện điện tử, tích hợp quản lý bản quyền số trong thư viện điện tử

 • E00000000010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Thạc, Bình Cường (2023)

 • Cung cấp các kiến thức về quản lý cấu hình phần mềm, bao gồm các nội dung cơ bản về quản lý mã nguồn, kỹ thuật build, cấu hình môi trường, quản lý thay đổi, phát hành, triển khai…