Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15422 to 15441 of 19519
 • 311409.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn, Hồng Trang;  Advisor : Nguyễn, Thị Lệ Thúy (2017)

 • Xây dưng cơ sơ lý luận về tạo đông lưc cho người lao đông trong doanh nghiêp. Phân tích thưc trạng các công cụ tạo đông lưc lao đông cho nhân viên bán hàng tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2013-2016. Giải pháp hoàn thiên tạo đông lưc cho người lao đông ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đến năm 2020.

 • OER000001793-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Garzyńska, Jolanta Iwin (2018)

 • The chapter discusses the base of the corporate income tax and summarizes the provisions of Polish law on corporate income tax with the draft common consolidated corporate tax base (CCCTB) directive. An analysis of tax revenues and tax costs with particular emphasis on revenue not constituting tax revenue and expenses is not considered tax deductibles. The chapter involved conducting a survey. Surveys were sent to 1000 Polish companies subject ...

 • E00000000152.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Nguyễn Thị, Sơn; Trần Lệ, Minh (2008)

 • Cuốn sách cung cấp cho sinh viên một số kỹ năng thực hành trong nghiên cứu về vi sinh vật cũng như phương pháp phân tích một số chỉ tiêu sinh học quan trọng trong xử lý và đánh giá chất lượng môi trường. Phần thí nghiệm chuyên đề giúp sinh viên bước đầu làm quen với các phương pháp xử lý sinh học. Trên cơ sở vận hành, phân tích và tính toán các thông số kỹ thuật thu được, sinh viê...

 • 130436.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thành;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2005)

 • Trình bày lý luận về chính sách công nghiệp và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp. Nêu thực trạng tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tác động của chính sách công nghiệp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp Hải Phòng.

 • 254665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thy Ngọc;  Advisor : Khuất Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về Interleukin-6, và tình hình nghiên cứu về gen chIL-6 ở Việt Nam và trên thế giới. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tách dòng chIL-6, biểu hiện gen chIL-6 trong vi khuẩn E.coli. Các kết luận và kiến nghị.

 • 104606.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa;  Advisor : Đặng Thị Thu (2008)

 • Trình bày cấu tạo, tính chất, vai trò, ứng dụng của Enzym Tyrosinase và Vector - Tế bào chủ. Xây dựng vật liệu và phương pháp tách chiết ARN, tách dòng , giải trình tự đoạn gen mã hoá cho Tyrosinse Oryzae TP01. Tạo Vector biểu hiện cho Tyrosinase trong nấm men Pichia Pastoris.

 • 310133.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Cao Cường;  Advisor : Lê Quang Diễn (2016)

 • Nêu các phương pháp truyền thống thu nhận xenlulozơ từ nguyên liệu thực vật, tình hình nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp mới thu nhận xenlulozơ từ nguyên liệu gỗ và cây ngắn ngày. Nguyên vật liệu và phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ, ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ đến quá trình tách loại lignin bằng axít focmic,..

 • 000000295986-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Đức;  Advisor : Trương Ngọc Minh (2015)

 • Tổng quan về lưới phân phối trung áp và lưới phân phối trung áp tỉnh Nam Định. Bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối. Tính toán trào lưu công suất. Thuật toán tìm kiếm cấu hình lưới điện phân phối có tổn thất công suất nhỏ nhất. Tính toán áp dụng.

 • 000000254201.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Trần Đình Long (2011)

 • Trình bày bối cảnh hình thành và phát triển thị trường điện Việt Nam. Nghiên cứu về tái cấu trúc ngành điện tương ứng với các cấp độ phát triển của thị trường điện. Cơ cấu giá điện trong thị trường điện cạnh tranh. Áp dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện trong hệ thống điện Việt Nam

 • 133801.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đàm Phương Lan;  Advisor : Trần Trọng Phúc (2004)

 • Trình bày cơ sở lý luận về tài chính và tái cấu trúc tài chính. Nêu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và vấn đề tái cấu trúc tài chính tại công ty Diezen sông công Thái Nguyên