Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15930 to 15949 of 18546
 • OER000001335.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : David Kember (2016)

 • This book is based upon three interrelated open naturalistic studies conducted to better characterise the motivational orientation of students in higher education. Open semi-structured individual interviews were conducted with undergraduates, students at community colleges and students in taught postgraduate courses in Hong Kong. The analysis used an exploratory grounded theory approach and resulted in a motivational orientation framework with six continua with positive and...

 • OER000002076.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : - (2020)

 • This book presents recent studies of unmanned robotic systems and their applications. With its five chapters, the book brings together important contributions from renowned international researchers.

 • OER000001887.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : McNeill, Cynthera (2022)

 • Urban Health: A Practical Application for Clinical Based Learning is an openly licensed, peer-reviewed textbook for clinical-based nursing educators covering barriers in urban health and their impact on patient health outcomes. The authors explore perspectives of urban communities, urban patients, and urban healthcare providers to offer insight into how healthcare providers can address disparities in urban healthcare, provide meaningful care with the lived experiences ...

 • OER000001299-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Bauernfeind, Ulrike (2018)

 • The study focuses on user satisfaction with websites and personalised internet applications in particular. The abundance of information on the web is increasing more and more. Therefore, the significance of websites targeting the users' preferences, like personalised Internet applications, is rising. The aim of this study was to find out which factors determine user satisfaction with personalised internet applications. Factors like the usefulness of the inform...

 • 000000254376-.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Quang Phát;  Advisor : Trần Xuân Nam (2011)

 • Trình bày cơ sở về thông tin vô tuyến. Các kỹ thuật phân tập anten. Hệ thống Mimo. Ước lượng kênh cho hệ thống Mimo

 • 295449.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Lưu, Trí Vương;  Advisor : Phạm, Hải Đăng (2014)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Công nghệ FODM và đa truy nhập trong LTE. Ước lượng kênh LTE. Mô phỏng ước lượng kênh đường xuống và một số nhận xét.

 • 277097.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phùng Duy Quang;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2015)

 • Nêu một số nội dung cơ bản về bài toán thiệt hại trong bảo hiểm, quá trình markov, quá trình martingale với thời gian rời rạc. Ước lượng xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm với dãy biến ngẫu nhiên. Tính chính xác suất thiệt hại trong mô hình bảo hiểm.

 • 310729.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Thị Thanh Hoài;  Advisor : Trần Thanh Chi (2017)

 • Tổng quan về các làng nghề chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ảnh hưởng của chất thải LN chế biến thực phẩm đến con người; các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh. Ước tính lượng thải từ các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại các làng nghề chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh.

 • 105603.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Lê Tuấn Anh;  Advisor : Phan Trung Huy (2009)

 • Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam, lý thuyết số học, mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức mật mã. Ứng dụng của xác thực điện tử trong thanh toán điện tử. Xây dựng phần mầm Demo mã hoá dữ liệu và truyền file qua mạng ứng dụng chữ ký điện tử.

 • 255672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng, Xuân Triển;  Advisor : Nguyễn, Văn Thanh (2012)

 • Luận văn hệ thống hóa các vấn đề cơ bản của lý thuyết về benchmarking và hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xây dựng CN&DD Dầu khí và đề xuất các định hướng chiến lược, các giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực và chất lượng kinh doanh của Công ty PVC-IC đến năm 2015