Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 18557 to 18576 of 20710
 • OER000001828-1.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Esther Ares, Alicia (2017)

 • X-ray scattering techniques are a family of nondestructive analytical techniques. Using these techniques, scientists obtain information about the crystal structure and chemical and physical properties of materials. Nowadays, different techniques are based on observing the scattered intensity of an X-ray beam hitting a sample as a function of incident and scattered angle, polarization, and wavelength. This book is intended to give overviews of the relevant X-ray&#x...

 • E00000000220.pdf.jpg
 • Ebooks (Sách điện tử)


 • Authors : Bùi Minh, Trí (2023)

 • Giới thiệu về xác suất; các đặc trưng số cảu biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên nhiều chiều; khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm, phương pháp bình phương cực tiểu, quy hoạch trực giao, thực nghiệm và một số bài toán thực tế.

 • 310817.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nhượng;  Advisor : Vũ Thị Hương Giang (2017)

 • Tổng quan bài toán xác thực trong ứng dụng chính phủ điện tử, hiện trạng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Đề xuất mô hình xác thực hai yếu tố trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng cung cấp chức năng xác thực hai yếu tố và thông báo ba bên trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.

 • 000000296134-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2015)

 • Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Xác thực đa nhân tố trên điện toán đám mây. Áp dụng xác thực hai nhân tố trong điện toán đám mây.

 • 253972-nd.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Thanh;  Advisor : Nguyễn Trấn Hùng (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết về WLAN. Mô hình phát triển mạng WLAN. Hệ thống xác thực 802.11. Kết quả đạt được và hướng phát triển. Tác giả trình bày các kết luận.

 • 000000253544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Yên;  Advisor : Trần Văn Phú (2010)

 • Trình bày về truyền nhiệt truyền chất và công nghệ sấy gỗ. Nghiên cứu giải tích bài toán truyền nhiệt truyền chất với điều kiện biên loại ba trong tấm phẳng. Mô hình thực nghiệm và phương pháp xử lý số liệu. Kết quả thực nghiệm và so sánh với mô hình lý thuyết. Tác giả trình bày các kết luận và kiến nghị

 • 000000273057-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Phú;  Advisor : Võ Văn Hường; Nguyễn Phú Hùng (2013)

 • Tổng quan về khí động ô tô. Xác định hệ số lực cản, lực nâng bằng phương pháp mô phỏng. Xác định hệ số lực nâng, lực cản bằng phương pháp thực nghiệm.

 • 000000208188.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Minh;  Advisor : Phan Đăng Khải (2006)

 • Trình bày tổng quan về truyền tải điện và truyền tải điện lạnh. Các nguyên lý mô tả sơ đồ đường dây truyền tải điện lạnh. Đặc điểm và quy tắc xác định các thông số cấu trúc của đường dây truyền tải điện lạnh. Các chế độ của lưới điện có truyền tải điện lạnh.

 • 000000272766-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quê;  Advisor : Nguyễn Trọng Hiếu (2013)

 • Tổng quan về phay và mô hình hóa quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu các đại lượng đặc trưng cơ bản khi phay bằng dao phay ngón sử dụng mảnh cắt xoay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Tối ưu hóa chế độ cắt bằng phương pháp TAGUCHI.

 • 000000273335-tt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Ngọc Lễ;  Advisor : Phan Thanh Thảo (2014)

 • Tổng quan về vải tráng phủ, công nghệ và thiết bị liên kết vải tráng phủ. Xác định ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng riêng biệt của từng các yếu tố công nghệ dán: nhiệt độ dán, tốc độ dán, áp lực nén trực lô,...Xác định giá trị tối ưu của các thông số công nghệ dán đảm bảo độ bền kết dính của đường may-dán tốt nhất...