Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 20299 to 20318 of 21494
 • OER000000773.pdf.jpg
 • Keynote & speech


 • Authors : Diez, Ignacio Arribas; Govender, Ireshyn; Naicker, Previn (2020)

 • Phosphopeptide enrichment is an essential step in large-scale, quantitative phosphoproteomics studies by mass spectrometry. Several phosphopeptide affinity enrichment techniques exist, such as Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC) and Metal Oxide Affinity Chromatography (MOAC). We compared Zirconium (IV) IMAC (Zr-IMAC) magnetic microparticles to more commonly used Titanium (IV) IMAC (Ti-IMAC) and TiO2 magnetic microparticles for phosphopeptide enrichment from simple and com...

 • OER000002711.pdf.jpg
 • Journal article


 • Authors : Rasmussen, Rebecca A. (2023)

 • Bacteria can adapt in response to numerous stress conditions. One such stress condition is zinc depletion. The zinc-sensing transcription factor Zur regulates the way enteric bacteria respond to severe changes in zinc availability. Under zinc sufficient conditions, Zn-loaded Zur (Zn2-Zur) is well-known to repress transcription of genes encoding zinc uptake transporters and paralogues of a few ribosomal subunits. Here, we report the discovery and mechanistic basis&...

 • 277200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phí Thị Vân Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo; Nguyễn Minh Khoa (2016)

 • Tổng quan phép biến đổi Fourier, Fourier cosine, Forier sine, phép biến đổi Hartley. Đa chập liên quan đến phép biến đổi Hart-ley, Fourier cosine & Forier sine. Phép biến đổi tích phân kiểu đa chập. Bất đẳng thức đối với đa chập.

 • 277375.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Xuân Khánh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy; Phan Xuân Thành (2018)

 • Không gian hàm, nửa nhóm và họ tiến hóa. Tính hút của đa tạp bất biến chấp nhận được và ứng dụng trong mô hình Fisher-kolmogorov. Đa tạp bất biến chấp nhận được ổn định và không ổn định thuộc E-lơp của phương trình tiến hóa nửa tuyến tính có trễ.

 • 000000271634.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần, Thị Hương;  Advisor : Nguyễn, Thị Ngọc Huyền (2013)

 • Trình bày những vấn đề chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.

 • 129041.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống đánh dấu ẩn. Một số kỹ thuật đánh dấu ẩn bảo vệ bản quyền số trên miền không gian và miền hệ số biến đổi. Thử nghiệm chương trình đánh dấu ẩn dựa trên kỹ thuật miền hệ số biến đổi

 • 327584-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đoàn Xuân Hoàng;  Advisor : Trịnh Minh Hoàng (2021)

 • Tổng quan về khí động học ô tô, mô hình nghiên cứu dao động và ổn định chuyển động; xây dựng phương trình động lực học đánh giá ảnh hưởng của khí động đến ổn định chuyển động của xe buýt cỡ lớn; khảo sát và đánh giá ảnh hưởng của lực khí động đến ổn định của xe buýt cỡ lớn.