Liên Hệ

Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt - Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 2215 3287

Email: tvtqb@hust.edu.vn