Liên Hệ

Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3991 6008

Email: tvtqb@hust.edu.vn