Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý và chuyển hóa mỡ thải có điểm đông đặc cao thành nhiên liệu biodiezel trên hệ xúc tác bazơ
Authors: Hồ Viết Trung
Advisor: Nguyễn Khánh Diệu Hồng
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Mỡ cá
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày nghiên cứu xử lý mỡ thải. Tổng hợp và đặc trưng xúc tác NaOH/zeolit NaY. Thực hiện phản ứng trao đổi este với nguyên liệu là dầu mỡ thải đã xử lý trên xúc tác đã tổng hợp. Xác định chỉ tiêu sản phẩm thu được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ hữu cơ-hóa dầu và khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1006
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

52

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254243.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254243-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 131,9 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.