Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Duy Thành
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Thuế; Thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp, thực trạng kiểm soát thuế thu nhập đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch giai đoạn 2013-2016. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhằm tăng thu cho ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10088
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310776.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310776-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 365,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.