Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp phụ gia bảo quản cho nhiên liệu sinh học Biodiesel
Authors: Trần Văn Chi
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Phụ gia bảo vệ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nhiên liệu diesel, biodiesel, phụ gia chống oxi hóa, xúc tác mao quản trung bình tự nhiên. Phương pháp tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonit, tổng hợp phụ gia, các phương pháp xác định thành phần cấu trúc và tính chất của bentonit. Trình bày tổng hợp xúc tác, tổng hợp phụ gia chống oxy hóa isopropyl toluen với xúc tác Ben-Fe+
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ hữu cơ - hóa dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1009
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

114

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253512.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253512-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 139,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.