Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Trung ương
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Advisor: Nguyễn Đăng Tuệ
Keywords: Chất lượng đào tạo; Trường cao đẳng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: khái niệm về hoạt động và chất lượng đào tạo của bậc học Cao đẳng. Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung Ương
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10092
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

98

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310785.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310785-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 425,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.