Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình và đánh giá ảnh hưởng của bộ lọc tích cực tới hệ thống điện
Authors: Nguyễn, Đức Giỏi
Advisor: Trần, Văn Thịnh
Keywords: Hệ thống điện
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng và sóng điều hòa bậc cao (sóng hài). Giới thiệu các bộ sóng và chức năng, nguyên lý làm việc và ứng dụng của bộ lọc tích cực trong hệ thống điện. Mô phỏng bộ lọc tích cực bằng phần mềm matlab. So sánh hiệu quả, giá trị kinh tế của bộ lọc tích cực với các bộ lọc khác.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10093
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311350.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311350-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 233,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.