Thông tin tài liệu


Title: Dự đoán xu thế, giá chỉ số chứng khoán Việt Nam VN-index sử dụng phân tích hồi quy Gaussian process và mô hình tự hồi quy trung bình động ARMA
Authors: Phùng Đình Vũ
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Chứng khoán
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về chỉ số chứng khoán VN-index, các phương pháp phân tích thị trường chứng khoán, mô hình phân tích định lượng dựa trên chuỗi thời gian. Xây dựng phương pháp kết hợp GPP-Arma dự đoán chuỗi thời gian. Cài đặt và đánh giá thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10094
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

152

VIEWS & DOWNLOAD

185

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310810.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310810-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 280,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.