Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển giám sát trong bến xuất xăng dầu cho xe xi-téc
Authors: Phùng Bá Thành
Advisor: Hoàng Sỹ Hồng
Keywords: Xăng dầu
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống bến xuất xăng dầu. Phân tích và thiết kế giải pháp tổng thể hệ thống. Thiết kế hệ thống phần cứng, phần mềm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10097
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310816.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310816-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.