Thông tin tài liệu


Title: Xác thực cho các ứng dụng chính phủ điện tử
Authors: Nguyễn Đức Nhượng
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bài toán xác thực trong ứng dụng chính phủ điện tử, hiện trạng giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Đề xuất mô hình xác thực hai yếu tố trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội. Cài đặt và thử nghiệm ứng dụng cung cấp chức năng xác thực hai yếu tố và thông báo ba bên trong giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10098
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310817.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310817-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 342,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.