Thông tin tài liệu


Title: Mạng cảm biến không dây và ứng dụng trong mạng lưới điện thông minh
Authors: Nguyễn Văn Túc
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Mạng cảm biến không dây
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về smart gird, WSN và RPL. Định tuyến RPL của hệ thống AMI trong smart. Mô phỏng định tuyến RPL của hệ thống AMI.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10104
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310825.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310825-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.