Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phương pháp xác định độ cứng vững của máy phay đứng
Authors: Ngô Đình Hải
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Độ cứng vững; Máy phay đứng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình phay. Giới thiệu máy phay đứng. Nghiên cứu độ cứng vững của hệ thống công nghệ. Xác định độ cứng vững của máy phay đứng bằng phương pháp thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10118
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

28

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310870.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310870-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 207,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.