Thông tin tài liệu


Title: Ngôn ngữ từ vô hạn và mã
Authors: Nguyễn Thị Tý
Advisor: Hồ Ngọc Vinh
Keywords: ; Từ vô hạn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm, ngôn ngữ chính quy và otomat hữu hạn. Mã của các từ hữu hạn, vô hạn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10128
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310883.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310883-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 472,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.