Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính chất quang điện của vật liệu nanocomposite của ôxít kim loại và polymer dẫn
Authors: Trần Văn Kỷ
Advisor: Dương Ngọc Huyền
Keywords: Vật liệu nanocomposite; Vật liệu oxit kim loại
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan polymer dẫn, vật liệu oxit kim loại. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cấu trúc nanocomposite TiO2/PPy, phổ raman, ảnh hưởng của TiO2 lên độ dẫn của CPs.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10130
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

80

VIEWS & DOWNLOAD

39

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310886.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310886-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 448,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.