Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng kỹ thuật mạng bayesian trong mô hình hóa rủi ro của lập lịch dự án phần mềm
Authors: Võ Thị Hường
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Rủi ro dự án phần mềm; Lập lịch dự án
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các kỹ thuật lập lịch dự án. Quản trị rủi ro dự án phần mềm và rủi ro lập lịch dự án. Ứng dụng kỹ thuật mạng bayes vào quản lý rủi ro lập lịch dự án phần mềm. Thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10131
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310887.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310887-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.