Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển hạn chế dao động của tải trọng cho cầu trục
Authors: Bùi Thanh Hòa
Advisor: Dương Minh Đức
Nguyễn Tùng Lâm
Keywords: Tải trọng cầu trục
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống cầu trục. Mô hình hóa hệ thống cầu trục. Luật điều khiển. Mô phỏng kiểm chứng mô hình hóa hệ thống cầu trục.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10136
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310884.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310884-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 389,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.