Thông tin tài liệu


Title: Xác định tính chất của xi măng khi thay đổi hàm lượng bột đá vôi siêu mịn và dải cỡ hạt của bột đá vôi siêu mịn
Authors: Trần Hồng Dương
Advisor: Tạ Ngọc Dũng
Keywords: Xi măng; Tính chất
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các khái niệm về xi măng, quá trình Hydrat hóa và đóng rắn xi măng. Nghiên cứu ảnh hưởng khi thay đổi hàm lượng và dải cỡ hạt của phụ gia bột đá vôi siêu mịn với các tính chất của xi măng như: Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết, độ chảy tỏa vữa xi măng - nước...
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ vật liệu Silicat
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1014
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105155.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105155-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 73,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.